Okategoriserade

Nu börjar vi resan mot en tryggare värld för våldsutsatta kvinnor och deras barn!

start-road

Beslutet att starta Insamlingsstiftelsen har växt  fram genom en stödgrupp för misshandlade kvinnor där bilden tydligt klarnat av hur många kvinnor som stannar kvar för att de saknar medel att lämna. Har de ändå modet att gå så blir de ofta väldigt ekonomiskt utsatta och har de barn tillsammans med mannen som de flyr ifrån så saknas ofta medel för att finansiera den vårdnadstvist som oftast uppstår när man lämnar en misshandlare.

Alla kvinnor ska förstås ha möjligheten att lämna en man som utsätter henne för våld, kanske behöver hon hjälp med att betala hyra, skaffa möbler, betala en advokat osv. Efter många år av misshandel, framförallt psykisk misshandel så lider man ofta av utmattningssyndrom och PTSD (CPTSD) vilket gör att man inte kan arbeta 100%,  vi vill kunna stötta upp när det är tufft och även bidra till att kunna läka med hjälp av olika behandlingar som inte alltid finansieras eller erbjuds av samhället som EMDR, Reiki, Kraniosakral terapi, yoga eller någon annan alternativ behandling som bevisat lindrar och till viss del läker efter lång tid av traumatisering.

Förutom att hjälpa de utsatta kvinnorna och deras barn så vill sprida kunskap om kvinnovåld och våld mot barn vilket vi börjat med genom #vibrytertystnaden Framförallt vill vi lyfta fram de formerna av våld i nära relationer som inte syns men som skadar för livet; nämligen det psykiska våldet och den form som i många fall gör det omöjligt att lämna; det ekonomiska våldet.

Vi vill även vara med och verka för att det sker en stor förändring hur man hanterar vårdnadstvister. Det behövs ett nytt tillvägagångssätt, kraftig kompetenshöjning hos de som utför vårdnadsutredningar och dömer i vårdnadsrättmål. Även de som arbetat inom socialtjänst och barnomsorg /skola behöver utbildas i att känna igen och höra barn som far illa. Det syns sällan utanpå. Inte heller på förövaren som ofta är “så trevlig”.

Vårt mål är att man ska ha rätt att helt bryta kontakten med förövaren och leva i frihet från våld och rädsla. Som vuxen har man rätt att flytta men det har tyvärr inte barnen. Så länge barnen är kvar i förövarens våld så ges han möjligheten att använda barnen som vapen för att fortsätta misshandeln. De som far mest illa av detta är förstås de oskyldiga barnen och därför är det extra viktigt att det sker en förändring.

Så nu börjar vi resan och hoppas att så många som möjligt vill vara med och bidra så att vi kan hjälpa så många som möjligt!

Respira insamlingskonto SEB: 5699 02 086 00

Iban: SE11 5000 0000 0569 9020 8600

Vi startar insamlingsstiftelsen Respira i november 2018 och kommer så snart som möjligt ansöka om 90-konto hos svensk insamlingskontroll.

Insamlingsstiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Följ/gilla/dela gärna Insamlingsstiftelsen Respira på:

Facebook/insamlingsstiftelsenrespira

Instagram: insamlingsstiftelsenrespira

och Vi bryter tystnaden på:

Facebook/vibrytertystnaden 

instagram: vi_bryter_tystnaden

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Lämna ett svar