Okategoriserade

Det orättvisa rättssystemet – en uppdatering

Vi vill återigen tacka alla som deltog i insamlingen till mamman som behövde pengar för att kunna fortsätta kämpa för sina barn. Att se så mycket godhet och omtanke om en medmänniska och barn i nöd är väldigt glädjande och ger hopp! 

Men i övrigt är situationen tyvärr fortsatt mörk.

Mamman har begärt inhibition (att domen ska stoppas) flera gånger i Hovrätten men fått avslag varje gång. Hon har även begärt att få ett fastställt umgänge med barnen men även det har de avslagits och beslutet avslutas med orden att det inte får överklagas. Flickan fyller snart 7 år och hon säger till mamman att det enda hon önskar sig i födelsedagspresent är att få komma hem.

Vad lever vi i för samhälle där detta tillåts ske? En kvinna som varit utsatt för misshandel och misslyckas med att tvinga barnen att vilja umgås med förövaren straffas med att bli fråntagen vårdnad och umgänge. Ja, vi förstår meddelandet till alla andra våldsutsatta mödrar att de ska hålla sig på mattan. Vi förstår att den här mamman får statuera exempel. Men är det någon som tänker på barnen? Detta beslut visar på en grymhet och brist på barnperspektiv som inte hör hemma i vårt rättsväsende.

Mamman har fått träffa den snart 7 åriga flickan vid 3 tillfällen sedan de skildes åt i maj. 1 timma vardera gång på offentligt plats övervakat av pappan. Flickan gråter under hela mötena och frågar gång på gång varför hon inte får komma hem. Mamman har bett Socialtjänsten att närvara vid mötena så att de kan bevittna hur förtvivlad flickan är och bilda sig en uppfattning om detta verkligen är förenligt med barnets bästa. Men pappan godkänner inte att Socialtjänsten är med och hans röst väger tyngst.

Hur kan domstolar motivera att barn ska umgås med sin förövare med orden ”barn har rätt till båda sina föräldrar” men när en mamma inte lyckats tvinga iväg barnen till samma förövare så heter det plötsligt att det går alldeles utmärkt att utesluta en förälder ur barnets liv. Och då inte förövaren, som en logisk och sund individ skulle gissa utan man utesluter den förälder som är trygg, kärleksfull och icke våldsam.

Alla politiker och beslutsfattare som sitter med armarna i kors och inte tar tag i det här är lika skyldiga som de ansvariga domarna som fattat detta beslut. Det är dags att vakna och agera nu! 

Lämna ett svar