Okategoriserade

Barnkonventionen blev lag idag – det kommer inte förändra barnens situation.

Barnkonventionen blev lag idag. Vi tror inte att det förändrar situationen för våra barn i vårdnadstvister eftersom problemet ligger hos individerna som tolkar lagen.

Vi har frekvent haft optimistiska kommentarer under våra inlägg med: ”snart blir barnkonventionen lag, då kommer de bli tvungna att lyssna på barnen”
Vi delar dock inte den entusiasmen då vi tydligt ser att problemet inte har varit lagen i sig, när det kommer till att respektera barnens vilja, den säger redan att man ska ta hänsyn till barnens vilja i Föräldrabalkens sjätte kapitel.
Problemet ligger hos individerna som tolkar lagen och det kommer det fortsätta vara tills man byter ut dem eller radikalt ökar deras kunskap.

En enkät som BRIS gjort visade att landets kommuner stod väldigt olika rustade inför att leva upp till bankonventionen som lag och att det fanns stora regionala skillnader i landet.

Det stämmer med vår uppfattning, det är väldigt olika hur våldsutsatta kvinnor och barn bemöts i landet men det är övervägande med stor okunskap och bristande kompetens inom både socialtjänst och domstol.

Vi står fast vid att det behövs stora förändringar hur man hanterar barnen och vårdnadstvister när det förekommer våld. Man behöver införa specialutbildade vårdnadsutredare och specialiserade domare för den här typen av ärenden för att säkerställa att det verkligen utgår från och förstår vad som är barnens bästa. Utan de förändringarna kommer inte barnkonventionen som lag göra någon skillnad.

Här behöver vi även beröra, som en del av okunskapen, att PAS teorin som numera ofta kallad ”föräldraalienering” fått ett starkt fäste inom socialtjänsten och domstolarna. Det resulterar i att man väljer att inte ta hänsyn till barnens vilja med förevändningen att barnen kan vara påverkade av den favoriserade föräldern.
Det är i de flesta fall naturligtvis så att barnen väljer den trygga kärleksfulla föräldern och väljer bort den som inte är det. De kan i kortare perioder manipuleras av förövaren men vad vi ser bland hundratals vittnesmål är att det generellt är snabbt övergående. Därför är det viktigt med kompetens hos utredare för att se igenom eventuell manipulation samt uppföljning för att säkerställa att beslutet var riktigt.

Det är många som reflekterar över konsekvenserna av att barnkonventionen blir lag idag. Läs gärna vad UNICEF Sverige, BRIS: Barnens Rätt I Samhället och Unizon skriver:
Unicef: https://www.sydsvenskan.se/…/att-barnkonventionen-blir-lag-…
BRIS: https://www.bris.se/…/idag-ar-en-historisk-och-efterlangta…/
Unizon: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2674374162797998&substory_index=0&id=1558219534413472

Lämna ett svar