Okategoriserade

Vad går ditt bidrag till? Redovisning för 2019

Eftersom flertal välgörenhetsorganisationer använder en väsentlig del av insamlade medel till löner, resor, representation osv. så vill vi förtydliga för dig vad ditt bidrag används till när du skänker pengar till Insamlingsstiftelsen Respira. Vi som arbetar med Respira och Vi bryter tystnaden tar varken ut ersättning för vårt arbete eller andra merkostnader. Vi täcker endast nödvändiga kostnader som redovisning, bankavgifter och web med insamlade medel.

Kostnader / utbetalningar 2019, var fördelade enligt följande:

För att hjälpa, gåvor och bidrag (blå) uppgick till 217 444 SEK  –  89% av insamlade medel gick direkt till hjälpsökande!

För att synas web och reklam (orange) uppgick till 8117 SEK

För att hantera betalningar, bokföringssystem (grå) uppgick till 5704 SEK

För att sköta vår redovisning, revisorskostnader (gul) uppgick till 12 426 sek

Intäkter / insamlingar 2019 var fördelade så här:

Facebook (blå) 167 453 SEK

Swish (orange) 93 600 SEK

Månadsgivare (grå) 3 460 SEK

Bankgiro (gul) 24 900 SEK

Vill du bidra till något som är viktigt och berör oerhört många (Var fjärde kvinna! Och många gånger även hennes barn) och tryggt veta att pengarna verkligen används till ändamålet?

Bli månadsgivare för Respira! Fyll enkelt i formuläret hos Bankgirot klicka här. Du väljer själv vilket belopp du vill ge varje månad. Ditt bidrag är viktigt🙏🏼

Vad är Respiras ändamål?

  • Att hjälpa: Att med insamlade medel ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn till att lämna, läka och bygga upp sina liv igen. 
  • Förändringsarbete: genom #vibrytertystnaden som idag har över 10.000 följare på Facebook, arbetar vi med att sprida kunskap om våldets alla former och främst eftervåldet som ofta drabbar kvinnor och barn efter avslutad relation då förövaren försöker återta kontrollen genom att använda barnen som verktyg i långdragna vårdnadstvister och straffa genom ekonomin. Kunskapen hoppas vi ska leda till förändring som ökade kompetenskrav och bättre förståelse hos alla instanser som möter de utsatta i sitt arbete.

Här kan du läsa vad vår hjälp betyder för en familj drabbat av eftervåld: När ett TACK inte räcker till

Vår årsredovisning är offentlig handling och lämnas ut vid förfrågan (admin@insamlingsstiftelsenrespira.com). Precis som andra stiftelser står vi under tillsyn av Länsstyrelsen som noggrant granskar att vi följer regelverket och gör rätt.

Lämna ett svar