Fråga advokaten

Fråga advokaten – vårdnad

Fråga: Vad kan min syster som ensam vårdnadshavare göra för att säkerställa att hennes förövare – barnens biologiska pappa – inte automatiskt får vårdnaden om barnen om hon dör?

Svar: Det går inte att säkerställa. Om din syster skulle avlida och barnen står utan vårdnadshavare ska socialtjänsten utreda vem som ska utses som ny vårdnadshavare för dem. I första hand tittar man då på pappan och barnens övriga nätverk. Om pappan eller någon i det övriga nätverket blir aktuell som ny vårdnadshavare eller inte beror på omständigheterna i just deras fall.

Din syster kan dock skriva en viljeförklaring och i denna förklara vem hon önskar som vårdnadshavare för barnen för det fall hon avlider. En viljeförklaring är inte juridiskt bindande ska beaktas vid beslut om vårdnadshavare.

Lämna ett svar