Ansök om ekonomiskt stöd

Insamlingsstiftelsen Respira har som ändamål att ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och  barn samt att sprida kunskap och verka för förändring. Med våld syftar vi till psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld.

Det här prioriterar vi:

  • Hjälp med kostnader i samband med separation och tiden därefter om din ekonomiska situation har försämrats som en konsekvens av den skadliga relation som du lämnat.
  • Presentkort på saker som underlättar eller sätter guldkant på tillvaron för dig och barnen, tex matkasse eller aktiviteter.
  • Behandlingar för att hantera och läka (C)PTSD, utmattningssyndrom och andra följdåkommor orsakad av misshandeln, tex EMDR terapi eller yoga. Om du inte får det beviljat av sjukvården.

Vi prioriterar ansökningar från kvinnor med barn i första hand!

 

Så här ansöker du:

Alla ansökningar ska skickas till mail ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

Berätta bakgrund och beskriv: varför du behöver stöd, hur mycket, till vad och när. Du behöver även bifoga:

  • Kopia på ditt ID kort och ditt personnummer 10 siffror
  • Årsinkomst för det senaste året
  • Intyg från kvinnojour eller motsvarande som kan styrka din situation
  • Eventuell polisanmälan
  • Utdrag ur belastningsregistret
  • Annan dokumentation som kan styrka din situation, gärna en personlig referens

Vi ger inte stöd till personer som har en bakgrund med kriminalitet eller missbruk.

På grund av hög arbetsbelastning hanterar vi endast kompletta ansökningar!

Kvitto: Vi kommer att begära in kvitto att pengarna har gått till ändamålet, skulle man inte kunna styrka med kvitto så blir man återbetalningsskyldig.

Viktigt: Vi förväntar oss att du efter mottagen hjälp – förutom att skicka in kvitton – också skriver ett tack till givarna som vi kan publicera.

När du är på fötter igen ger du tillbaka genom att tex bidra till en insamling eller på annat sätt “pays it forward” till en medsyster som behöver hjälp efter dig.❤️

Vill du hjälpa oss hjälpa? Bli månadsgivare! Klicka här

Läs mer här: Bidra till Insamlingsstiftelsen Respira

respira ge

Andra organisationer och stiftelser där du kan ansöka om stöd:

Majblomman

Föreningen FVO

Giving people