Ansök om ekonomiskt stöd

Insamlingsstiftelsen Respira har som ändamål att ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och  barn samt att sprida kunskap och verka för förändring. Med våld syftar vi till psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld.

Det här prioriterar vi:

  • Hjälp med kostnader i samband med separation och tiden därefter om din ekonomiska situation har försämrats som en konsekvens av relationen du lämnar.
  • Presentkort på saker som underlättar eller sätter guldkant på tillvaron för dig och barnen, tex matkasse eller aktiviteter.
  • Behandlingar för att hantera och läka (C)PTSD, utmattningssyndrom och andra följdåkommor orsakad av misshandeln Tex EMDR terapi eller yoga. Om du inte får det beviljat av sjukvården.

Vi prioriterar ansökningar från kvinnor med barn i första hand!

 

Så här ansöker du:

Alla ansökningar ska skickas till mail ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

Berätta bakgrund och beskriv: varför du behöver stöd, hur mycket, till vad och när. Du behöver även bifoga:

  • Kopia på ditt ID kort och ditt personnummer 10 siffror
  • Årsinkomst för det senaste året
  • Intyg från kvinnojour eller motsvarande som kan styrka din situation
  • Eventuell polisanmälan
  • Utdrag ur belastningsregistret
  • Annan dokumentation som kan styrka din situation, gärna en personlig referens.

Vi kan komma att be om kompletterande underlag eller information om vi tycker att något är oklart. Vi ger inte stöd till någon som har en bakgrund med kriminalitet eller missbruk.

Kvitto: Vi kommer att begära in kvitto att pengarna har gått till ändamålet, skulle man inte kunna styrka det med kvitto så blir man återbetalningsskyldig.

Viktigt: Vi förväntar oss att du efter mottagen hjälp förutom att skicka in kvitton också skriver ett tack till givarna som vi kan publicera samt att du när du är på fötter igen ger tillbaka genom att tex bidra till en insamling eller på annat sätt ”pay it forward” till en medsyster som kommer efter dig.❤️

Ansökningar besvaras endast via mail ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

Vi får många mail och hinner inte alltid besvara alla ansökningar. Eftersom vi har begränsade resurser kan vi tyvärr inte hjälpa alla. Vi går igenom och besvarar ansökningar 1 gång per månad.

Vill du hjälpa oss hjälpa? Bli månadsgivare!

Läs här hur du gör om du vill skänka pengar: Bidra till Insamlingsstiftelsen Respira

respira ge

Andra organisationer och stiftelser där du kan ansöka om stöd:

Majblomman

Föreningen FVO

Giving people