Ansök om ekonomiskt stöd

Insamlingsstiftelsen Respira har som ändamål att ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt att sprida kunskap och verka för förändring. Med våld syftar vi till psykiskt, fysiskt, sexuellt och ekonomiskt våld.

Det här prioriterar vi just nu:

  • Hjälp att kunna lämna; Flytt och nytt boende tex: första månadshyran eller depositionen.
  • Presentkort på saker som underlättar eller sätter guldkant på tillvaron för dig och barnen, tex matkasse eller aktiviteter.
  • Behandlingar för att hantera och läka CPTSD (PTSD), utmattningssyndrom orsakad av misshandeln Tex EMDR terapi eller yoga. Om du inte får det beviljat av sjukvården.

Vi prioriterar ansökningar från kvinnor med barn i första hand!

Personliga insamlingar: Vi kan även genomföra personliga insamlingar för ett särskilt ändamål som stöder dig eller barnen under er flytt från och uppbyggnad av ert liv efter den våldsamma relationen.

Så här ansöker du:

Alla ansökningar ska skickas till mail ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

Berätta bakgrund och beskriv: varför du behöver stöd, hur mycket, till vad och när. Du behöver även bifoga:

  • Kopia på ditt ID kort och ditt personnummer 10 siffror
  • Årsinkomst för det senaste året
  • Intyg från kvinnojour eller motsvarande som kan styrka din situation
  • Eventuell polisanmälan
  • Utdrag ur belastningsregistret
  • Annan dokumentation som kan styrka din situation, gärna en personlig referens.

Vi kan komma att be om kompletterande underlag eller information om vi tycker att något är oklart. Vi ger inte stöd till någon som har en bakgrund med kriminalitet eller missbruk.

Kvitto: Vi kommer att begära in kvitto att pengarna har gått till ändamålet, skulle man inte kunna styrka det med kvitto så blir man återbetalningsskyldig.

Ansökningar besvaras endast via mail ansok@insamlingsstiftelsenrespira.com

Läs här hur du gör om du vill skänka pengar: Bidra till Insamlingsstiftelsen Respira

respira ge

Andra organisationer och stiftelser där du kan ansöka om stöd:

Majblomman

Föreningen FVO

Giving people