Upprop – Insamlingsstiftelsen Respira

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras den nybildade Insamlingsstiftelsen Respira. Insamlingsstiftelsen har som ändamål och syfte att samla in och förvalta medel som ska användas till att:

  • Stödja våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn.
  • Verka för bättre lagstöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, samt ökad kompetens och säkrare processer när man utför vårdnadsutredningar och beslutar i vårdnadsfrågor.

Vi grundar Insamlingsstiftelsen Respira i november 2018 för att med insamlade medel kunna utveckla vårt påbörjade arbete med #vibrytertystnaden och hoppas att vi ska kunna bidra till en bättre värld för kvinnor och barn där de i framtiden ska ges rätten att leva sina liv fritt från våld och förtryck. Vi vill lyfta fram det våld som inte syns men som ofta är orsaken till att det är svårt att lämna relationen nämligen det psykiska våldet och det ekonomiska våldet.

Vår förhoppning är att vi en dag ska kunna ge bistånd till kvinnor som behöver hjälp att lämna men inte har ekonomiska förutsättningar till hyra, advokat, läkning och att bygga upp sitt liv igen. När man lämnar en våldsam relation står man ofta väldigt ensam och utblottad och då vill vi finnas där både med ekonomisk hjälp och råd hur man går vidare.

Vill du hjälpa oss hjälpa och möjliggöra vårt förändringsarbete, sätt in en valfri summa på:

Respira insamlingskonto SEB: 5699 02 086 00

Iban: SE11 5000 0000 0569 9020 8600

Vi grundar insamlingsstiftelsen Respira i november 2018 och kommer så snart som möjligt ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Insamlingsstiftelsen Respira står under tillsyn av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

46190784_347453612680638_7978603189198913536_o