Styrelsen

Styrelsen består av fem engagerade kvinnor som brinner för viktiga frågor kring våld i nära relationer och hur det påverkar kvinnor och barn i samhället efter en destruktiv relation.

  • Pia Eklund, Ordförande
  • Frida Sjöström, Sekreterare
  • Sara Nordin, Kassör
  • Ann-Catrin Andersson, styrelseledamot
  • Ulrika Bergström, suppleant