Okategoriserade

25 november – internationella dagen mot våld mot kvinnor

Dagen instiftades för att påminna om FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor. De definierar våld mot kvinnor så här: "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet." Till denna 25 år gamla definition borde två viktiga våldsformer tilläggas nämligen ekonomiskt och spirituellt våld.