VI BRYTER TYSTNADEN

Vi är flera hundra kvinnor som med #vibrytertystnaden vill uppmärksamma omfattningen av kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer.

Genom att dela med oss av våra berättelser vill vi sprida kunskap och skapa förändring. Vi vill att alla ska ha rätt att leva ett liv i frihet och säkerhet fritt från våld.

Läs mer och besök #vibrytertystnadens  hemsida för ytterligare information.